استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استانداردی برای مدیریت کیفیت در خدمات و تولید اطلاق می گردد که شرکت آجیل منوچهری در سال ۲۰۱۹ موفق به اخذ این گواهی نامه شد.