تماس با ما

کارخانه:

نشانی: کردکوی شهرک صنعتی امام خمینی

تلفن: ۰۱۷۳۴۳۰۳۳۲۸

همراه: ۰۹۱۱۵۱۹۳۳۴۵

دفتر مرکزی:

نشانی: کردکوی دور میدان شهرداری مجتمع منوچهری

تلفن: ۰۱۷۳۴۳۴۹۶۶۶

دفتر گرگان:

نشانی: خیابان رسالت روبروی بازار بزرگ ظرف فروشگاه آجیل منوچهری

تلفن: ۰۱۷۳۲۴۳۷۰۸۲

فروشگاه کردکوی:

نشانی: کردکوی دور میدان شهرداری مجتمع منوچهری

تلفن: ۰۱۷۳۴۳۴۹۶۶۷